Visionen

Vi längtar efter och vill vara med och skapa ett samhälle där vi alla gör medvetna val för att leva en hållbar vardag och bidra till en hållbar värld.

Med en hållbar vardag menar vi att vi kan göra både och. Vi kan kombinera jobb med en meningsfull fritid, samtidigt som det finns utrymme att ta hand om oss själva. Och utan att det behöver kosta oss nära relationer eller vår egen hälsa. 

 

Om Sustain Change

I ett globalt samhälle med många möjligheter men samtidigt också många utmaningar har det blivit allt svårare att arbeta långsiktigt. Det är mycket som pockar på och förändringstakten är hög. För ett företag innebär det att förmågan till att leda förändring kommer vara avgörande.

Företaget består av dess medarbetare och en grundförutsättning för hållbara förändringsarbeten och hållbara resultat är hållbara medarbetare.

Att allt fler beskriver sitt liv som ett ekorrhjul blir därför också ett problem för arbetsgivare. Låt oss titta närmare på anledningarna och lösningarna. Globalisering och digitalisering har förstås många positiva effekter men de har också lett till konsekvenser i form av ökad stress. Ett ”bättre” liv i form av intressanta arbetsuppgifter, vältränade kroppar, bra boende, hälsosam mat, semesterresor och mycket annat, har för många faktiskt inneburit ett sämre liv. Ett liv fullt av förpliktelser, åtaganden och ständiga valmöjligheter. Men för att bryta den negativa trenden, för att få hjulet att snurra något saktare – kanske till och med få möjligheten att stiga av och vila en stund – finns en lösning. Den handlar om att vi alla behöver ta oss själva och sin situation på allvar. Att analysera nuläget; vad består mitt liv av idag? Vad vill jag behålla och vad skulle jag kunna lägga åt sidan? Vad vill jag prioritera? Att få hjälp att strukturera upp en alternativ vardag och se nya möjligheter. En vardag som fungerar på lång sikt. En hållbar vardag. Nya problem ställer helt enkelt krav på nya lösningar.

Sammanfattningsvis kommer framgångsrika företag och attraktiva arbetsgivare var de som lyckas med konststycket att nå mål & resultat samtidigt som medarbetarnas hälsa alltid har högsta prioritet.

Stockholm mars 2020 

Anna Ahrenfelt