Låt oss presentera teamet
som skapar innehållet!

Vi som skapat och skapar tjänsten Sustain Change är övertygade om att det finns mycket vi kan göra någonting åt. Den stora utmaningen är att ge oss tiden till analys, reflektion och planering. 

Konceptet Hållbar Vardag och tjänsterna Sustain Change och Sustain You utgår från kunskap om människans behov, relationer, kommunikation, ledarskap och förändringsledning. Allt byggt på vetenskap och praktiska erfarenheter. Vi inhämtar kunskap, forskning och information tvärvetenskapligt.

Läs mer

Vi bygger på och bevakar forskning inom psykologi, beteendevetenskap, management, filosofi, neurovetenskap, biologi. 

Exempel på teorier och modeller:
Antonovskys KASAM
Karasek och Theorells Krav-Kontroll-Stöd modell
ACT – Acceptance Commitment Theory
Förändring av första och andra ordningen

Exempel på referenslitteratur:
Act made simple av Russ Harris
Change av Watslawick m.fl.
Dialogen och konsten att tänka tillsammans av William Isaacs
Förändring som tillstånd av Bo Ahrenfelt
Hälsans mysterium av Aaron Antonovsky
Lev lyckligare av Emma Seppälä
Sömnrevolutionen av Arianna Huffington
Telomereffekten av Elizabeth Blackburn och Elissa Epel
Tänka snabbt och långsamt av Daniel Kahneman

Vår ambition är att samla kunskap och ge handfasta tips på hur ni kan utvecklas som företag, arbetsgrupp och individ!

Här kan du läsa om vilka vi är!

Har du önskemål om vad vi ska skriva om? Frågor vi ska belysa eller områden du vill utveckla? Maila oss!

6 + 11 =

Anna Ahrenfelt
Grundare & VD
Kontakt: 0708- 69 78 70
Mail, LinkedIn

Anna är civilekonom men insåg tidigt i arbetslivet att det som intresserar henne på riktigt är människor. Hon har varit både anställd och drivit eget konsultföretag. Den gemensamma nämnaren har varit utveckling av verksamhet genom utveckling av människor och grupper. Hon har grundat Hållbar Vardag tillsammans med Linda Michelin.

Familj: Man och tre barn

Då trivs jag bäst: När jag är på semester på en varm plats tillsammans med min familj. Och när jag är ute och springer i skogen och hör fåglarna kvittra.

– Fröet till Hållbar Vardag såddes redan när jag fick mitt andra barn 2005 – då tänkte jag hur tusan ska vi få ihop detta? Två barn under 2.5 år, villa som inte var färdigbyggd och både min man och jag tyckte om att jobba berättar hon.

– Jag jobbade med utvecklingsfrågor och tänkte att man lägger mycket tid och energi på arbetsplatsen på verksamhetsplanering, mål, vision, utvecklingssamtal, veckomöten, uppföljning … men hemma förväntas allting bara fungera utan den typen av stödstrukturer.

Läs mer

– Man kör bara på tills det är aktuellt med familjerådgivning.

Anna kontaktade Linda Michelin hösten 2014. De hade träffats några år tidigare på en coachutbildning och hade hållit kontakten under åren.

– Jag visste att hon var utbildad i konceptet Active parenting och att hon höll föräldrakurser. På så sätt kompletterade vi varandra mycket bra. Jag med erfarenhet från verksamhetsutveckling och hon om utveckling i familjelivet.
– 2015 drog vi igång. Inledningsvis var tanken att ta fram ett program för chefer och nyckelpersoner som stöd för att få ihop livspusslet och ta hand om den egna hälsan. Och att arbetsgivaren skulle erbjuda detta.
– Sedan kom vi fram till ett bredare koncept, en 5-stegs metod som är självinstruerande. Den fungerar såväl för oss som privatpersoner, som arbetsgrupper och hela företag.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att få göra nytta! Att få vara med och skapa ett företag som sätter välmåendet främst, att det görs plats för oss människor. Det kommer också gynna produktivitet och resultat över tid också. Den dolda kostnaden för produktivitetsbortfall på grund av stress, sömnbrist, dålig arbetsmiljö är lika dold som hög.
– En annan sak: jag blir varm i hjärtat varje gång en som använt Sustainyou berättar att de även blivit mer närvarande med sina barn, att familjen sover bättre, att det är större harmoni hemma.

 

Bo Ahrenfelt
Senior konsult & pyskiater
Kontakt: 0733-549 733
Mail, LinkedIn
Bosse är utbildad läkare och psykiater. Han har ägnat över 30 år av sitt yrkesliv med förändring och utveckling på individ- grupp och organisationsnivå. Hans bok Förändring som tillstånd gavs ut första gången 1995 och tredje upplagan kom ut 2013.

Familj: Fru, son och två bonusbarn samt en son med familj i England

Då trivs jag bäst: Att vara  tillsammans med familj och vänner. Att arbeta med sådant som utvecklar andra, mig och planeten

– För mig är det viktigt att stödja goda krafter som vill bidra till minskad stress, eftersom stress är så otroligt farligt. Jag gillar “hållbar vardag” som begrepp, hållbar säger att det handlar om över tid. Inte en kurs i yoga eller meditation och sen fortsätta stressa.

– Sustainyou ställer viktiga frågor. Ställs jag inte inför de frågorna kommer svaren aldrig upp i mitt medvetande, till exempel om de egna behoven. Det ger mening och innehåll i livet. Dessutom ett långt och friskt liv.

Läs mer

Han är också en av de första som pratade om utbränning. Under 80-talet gjorde han en serie radioprogram för P1, varav ett på temat Utbränning. Idag är han aktiv i Hållbar Vardag och en av delägarna.

– Sustanyou hjälper oss att förbättra vår situationen, vilket gör att vi använder vår hjärna, kunskap och erfarenhet på ett mer kreativt sätt. Arbetar man proaktivt undviker man att hjärnan tar stryk av stress.

Du har sagt att önskningar går stick i stäv med behov, vad menar du med det?

– Mänskliga behov är det vi behöver för att leva och må bra. Är jag törstig behöver jag dricka och slutar jag dricka så dör jag. Medan önskningar handlar om det sociala och att vara accepterad. Det kan handla om att nå mål uppsatta av andra eller köpa en större bil.
– Önskningarna kan vara så starkt emotionellt laddade att vi inte känner och upplever våra behov. Det får oss att agera på ett sätt som gör att våra behov får stryka på foten till förmån för våra önskningar. Exempelvis den 45 åriga höga chefen som fått en hjärtinfarkt och går tillbaka till jobbet efter ett par veckor och sedermera bärs död ut från kontoret. Så illa kan det gå.

Du är orolig för samhällsutvecklingen…

– Ja, det är jag. Sker ingen förändring förvärras den redan allvarliga situationen inom sjukvården. Klassklyftorna blir större och vi vet att fattiga är sjukare och dör tidigare än rika. Ökad risk för att extremismen frodas då människor väljer de enkla lösningarna som de tror leder till ett bättre liv för dem själva.
– Väljer vi istället en ny väg får vi se en övergång till ett mer hållbart leverne i stort. Där den vulgära kapitalismen inte har någon plats. Planetens och människans behov kommer få en prioritet de inte haft på länge.

Vilket är ditt bästa tips för en hållbar vardag?

– Satsa på familjen! I familjen höjs kvalitén i relationerna och närheten ökar, vilket motverkar de negativa effekterna stress ger. Goda relationer är det bästa vi kan ge oss själva för vår hälsa. Och att lyssna nyfiket på vår kropps visdom.

Josefin Dahlqvist
Affärsutvecklare & tekniskt ansvarig
Kontakt: Mail, LinkedIn

Josefin är den som säkerställer att teknik och tillgänglighet fungerar. Att vi enkelt och när vi vill kan få tillgång till tjänsten.

Hon har 15 års erfarenhet av digitalisering-, produkt- och affärsutveckling med hållbarhetsperspektiv. 

Josefin har följt Hållbar Vardag sedan starten.