Sustain Change hjälper er att lyckas

Oavsett vilket förändringsarbete ni avser att göra, behöver ni säkerställa att ni själva mår bra. Hur vi har det på jobbet påverkar hur vi har det hemma och vice versa. Och inte minst medarbetarnas förmåga och möjlighet att ta hand om sig själva! God prevention främjar hälsan, vilket leder till goda arbetsprestationer, en attraktiv arbetsplats och ett mer hållbart samhälle. Sustain Change hjälper er att skapa en hållbar förändring. Sustain Change består av en digital plattform för arbetsgruppen & Sustainyou+ för individen.

En digital plattform

Sustain Change är en digital plattform för grupper och företag som systematiskt vill utveckla verksamhet och arbetsmiljö på ett kreativt sätt. 

På plattformen hittar ni:
• en workshopinstruktion som tar er steg för steg
• en gemensam board där ni dokumenterar ert arbete
• en egen board för medarbetarnas egna arbete

Detta ger er stöd i det dagliga arbetet och ni följer enkelt upp arbetet löpande.

Sustain Change

Två viktiga nycklar är att arbetet behöver vara systematiskt samt att utgå från människan. Hållbara medarbetare med tydliga arbetsuppgifter lyckas bättre!

Sustain Change hjälper er att skapa:
• delaktighet & en dialog som bygger upp tilliten
• gemensam samsyn & tydliga ansvarsområden som leder till action/ handling
• en tydlig målbild & fokus som gör förändringsresan genomförbar

Sustain You+

Den personliga hållbarheten stärks på kort och lång sikt. Medarbetare som mår bra gör ett bättre jobb.

Sustain You+ hjälper individen att:
• ha koll på och påverka sin energinivån
• lära känna sina stressignaler och göra återhämtning till ett självklart inslag i vardagen
• få ihop livspusslet och göra hållbara förändringar – livsstilsförändringar på riktigt
• må bra här och nu samt förlänga din friska tid i livet