Dags att ställa om för hållbara resultat och medarbetare!

I dagens värld räcker det inte att ha fokus på prestation, resultat och hållbarhet i traditionell bemärkelse. Nu är det dags att lyfta in oss människor och vår hållbarhet. 

Frågan är med andra ord: hur skapar vi en rörelse till mål & resultat i företag och i våra liv samtidigt som vi tar hand om oss? 

Ohälsa och produktivitet

I ett samhälle där sjuknärvaro ökar och vi ser en ökad ohälsa i form av stress och sömnproblem blir det konsekvenser för dig som arbetsgivare. En person som sovit dåligt försämrar sin produktivitet med 12% och vid stress 9%.

På en arbetsplats med 100 personer med en medellön på 34.000 kr kostar det företaget närmare 3 miljoner per år. Här finns en dold förbättringspotential. 

Vad kostar ohälsan hos er? Höj medvetenheten om frågan genom att sätta siffror med hjälp av vår kostnadskalkylator.

Två sätt att ställa om som arbetsgivare

Hållbar förändring

Studier visar att 7 av 10 förändringsarbeten misslyckas eller inte når hela vägen fram. Baserat på forskning och många års praktiskt erfarenhet har vi utvecklat den digitala plattformen Sustain Change. Läs mer

Nutidens friskvård – livsvård

Idag räcker det uppenbarligen inte att enbart uppmuntra till fysisk aktivitet. Vi alla behöver ta hand om oss i ett vidare perspektiv. Förstås fysiskt, men även mentalt, socialt och själsligt. Vi kallar det för livsvård! Läs mer

Så funkar det – steg för steg

1. Analys & förslag

Tillsammans med någon i vårt konsultnätverk går ni igenom vart ni står idag och vad ni vill åstadkomma. 

Ni diskuterar olika upplägg och beslutar vad som passar just ert företag. Det arbetet resulterar i en projektplan.

2. Uppstart

Aktiviteter påbörjas enligt vad som beslutats i projektplanen.

Varje medarbetare får tillgång till livsvårdstjänsten Sustainyou+ för att stärka sin personliga hållbarhet. 

3. Genomförande

Er konsult anpassar sin insats utifrån era önskemål och behov. De kan fungera som aktiva processledare, coacher eller enbart som stöd till era interna förändringsledare.

4. Uppföljning & utvärdering

Ni följer upp enligt bestämd plan och gör de korrigeringar som behövs längs vägen.

När ni närmar er periodens slut gör ni en utvärdering av arbetet och planering för kommande period. 

Agenda 2030 och de globala målen 3 och 12

Genom att investera i hälsa och välmåendet bland befolkningen kommer psykiska ohälsan minska och hållbara livsstilar minska de kostsamma folksjukdomarna. En befolkning som mår bra bidrar i högre utsträckning till hållbar konsumtion och produktion.

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.

3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser men vi konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av.

12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar